top of page


Wist je bijvoorbeeld dat er midden in West een kunstwerk staat voor de Florence Nightingales van Amsterdam? En hoe kijken we nu aan tegen vrouwelijk naakt in de buitenkunst?


Op 9 maart werd Vrouwen van West tijdens Women in Art 2024 gelanceerd met een wandelroute - geleid door Agnes  - waar de eerste kunstwerken onder de aandacht worden gebracht.


De komende periode worden er ook nieuwe kunstopdrachten uitgezet bij vrouwelijke kunstenaars. Dat is hard nodig want slechts 20% van de makers van alle buitenkunst in West is vrouw. Hierbij worden belangrijke gender thema's die spelen in Amsterdam West als uitgangspunt genomen zoals stereotype beeldvorming en veiligheid. De nieuwe kunstwerken komen tot stand in nauwe samenwerking met uiteenlopende vrouwenorganisaties uit West die zich al jaren inzetten voor gendergelijkheid. De kunstroute Vrouwen van West draagt zo bij aan een stevigere representatie van buitenkunst voor en door vrouwen in ons stadsdeel.


Zie ook het Parool van maart 2024:

'Op zoek naar kunst van en met vrouwen in Amsterdam-West: ‘De openbare ruimte wordt door mannen gedomineerd'

Vrouwen van West is een project van Stadsdeel West, projectleider Buitenkunst Amsterdam West: Marieke Gerritsen, Externe projectleiding en inhoud: Van Gisteren, Vormgeving: Vorm de Stad, Audiotour: Damn Honey, Fotografie: Simone Both, Samenwerkingspartners: Women in Art, De Zaak Muurbloem, Vrouwenacademie West, 

De buitenkunst in Amsterdam is een waar mannenbolwerk”, kopte het Parool. Het aantal vrouwelijke kunstenaars is veruit in de minderheid. En vaak zijn vrouwen stereotype afgebeeld, als symbool van schoonheid, vruchtbaarheid of in een moederlijke rol.


Stadsdeel West wil dit veranderen. De komende jaren bouwt het stadsdeel met het project Vrouwen van West aan een inclusieve kunstroute waarbij het gesprek over gender(on)gelijkheid op straatniveau wordt aangewakkerd. 


Van Gisteren is verantwoordelijk voor de externe projectleiding en inhoud. 

Kunstroute Vrouwen van West

Meer weten over Van Gisteren
of wil je samenwerken?
 
Neem contact met ons op.
Mail naar info@vangisteren.nu
bottom of page