top of page


Commissie 

In de vernieuwde Canon van Nederland zijn tien vensters vervangen, vier vensters hebben een nieuwe naam gekregen en de teksten van alle vensters zijn door de commissie weer bekeken en herschreven.


De commissie heeft zich gericht op het ontwikkelen van een canon die in de eerste plaats het onderwijs ondersteunt door historische kennis en inzicht onder leerlingen te vergroten. Daarom presenteert de commissie naast het vernieuwde vensterpalet ook zeven hoofdlijnen, die de vijftig onderwerpen uit de canon inhoudelijk en thematisch aan elkaar verbinden. Deze hoofdlijnen kunnen dienen als verstrekpunt voor thematisch en vakoverstijgend onderwijs, en gaan over thema’s als Sociale (on)gelijkheid, Politiek en samenleving en Taal, kunst en cultuur.

Bron: www.cultureelerfgoed.nl 


Openluchtmuseum

Het Nederlands Openluchtmuseum biedt in het binnenmuseum ook een tentoonstelling aan over de Canon van Nederland. In filmsets die in elkaar overlopen worden de verhalen van de Canon verdeeld over 10 achtereenvolgende tijdvakken verteld. 

In de media:


22 juni 2020 Radio item Toine & Stax Wat is 'onze' geschiedenis? 

Fragement item: 'Is Michiel de Ruyter nog wel een zeeheld? Besteden we voldoende aandacht aan de slavernij? Komen vrouwen eigenlijk wel genoeg aan bod? Het zijn allemaal vragen beantwoord moesten worden door de samenstellingscommissie van de herijkte Canon van Nederland. Commissielid Abdelkader Benali is te gast, net als publiekshistoricus Agnes Cremers.'


5 juli 2020 Gastcolumn de Volkskrant 'De canon zou geen wedstrijd moeten zijn' 

Fragment column Agnes: 'Maar Marga Klompé, die daadwerkelijk Drees’ plek heeft ingenomen, was gepromoveerd in de wis- en natuurkunde, actief in het verzet, de eerste vrouwelijke minister en de architect van onze verzorgingsstaat. Een soort vroege Angela Merkel: je kan het minder treffen, zou je denken. En Anton de Kom organiseerde een intellectueel en activistisch verzet tegen de koloniale autoriteit. Zijn boek Wij slaven van Suriname uit 1934 is nog steeds relevant. Daarnaast was Anton de Kom ook actief in het verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het werd zelfs zijn dood.'

Van Gisteren kreeg van van de commissie 'herijking Canon van Nederland' de opdracht om de vijftig publieksteksten van de herziene canon te schrijven.


Met veel plezier werkten we mee aan dit overzicht van de Nederlandse geschiedenis. Op 22 juni 2020 werd de vernieuwde canon gespresenteerd en het rapport overhandigd aan Minister Engelshoven. Meer informatie over de canon is te vinden op www.canonvannederland.nl

Canon van de Nederlandse geschiedenis - publieksteksten

Meer weten over Van Gisteren
of wil je samenwerken?
 
Neem contact met ons op.
Mail naar info@vangisteren.nu
bottom of page