top of page


Onderwijs

Speciaal voor het Bossche onderwijs is de Canon van 's-Hertogenbosch helemaal vernieuwd. Van de neanderthalers tot de overstroming van de A2: de canon bestaat uit 37 iconische verhalen over de stad en de dorpen. Juist die lokale verhalen maken de geschiedenisles bijzonder interessant. Het is híer gebeurd. De nieuwe Canon van 's-Hertogenbosch is vanaf 19 juni 2024 te vinden via de website van de Canon van Nederland.

Samenstelling

De nieuwe canon is samengesteld door de Bossche pabo Fontys Kind en Educatie, de Canonstichting en Erfgoed 's-Hertogenbosch. De canonvensters zijn inclusiever en meer divers in vergelijking met eerdere edities. Zo is er meer ruimte voor verhalen over de dorpen, vrouwen en keerzijdes van de geschiedenis zoals de verdiensten uit slavernij.

bron: erfgoed 's-Hertogenbosch.nl, 

bron: afbeelding erfgoed 's-Hertogenbosch, Het tweede station van ‘s-Hertogenbosch met de Drakenfontein 1910-1930 

Van Gisteren was verantwoordelijk voor de redactie van de publieksteksten van de canon van 's-Hertogensbosch. 

Canon van 's-Hertogensbosch - publieksteksten

Meer weten over Van Gisteren
of wil je samenwerken?
 
Neem contact met ons op.
Mail naar info@vangisteren.nu
bottom of page