top of page

Onthulling van het Beeld van Hannie Schaft op 3 mei 1982. Links, Truus Menger Oversteegen, rechts prinses Juliana


Onderzoek

Het afgelopen decennium kende groeiende aandacht voor vrouwen in het verzet ten tijde van de Duitse bezetting. Er verschenen verschillende biografieën, documentaires en tentoonstellingen over verzetsvrouwen. Dit zijn vaak individuele verhalen of meer lokale geschiedenissen. Daardoor wordt de indruk gewekt dat het werk van verzetsvrouwen fragmentarisch en uitzonderlijk was. Er is evenwel nog veel archiefmateriaal beschikbaar van verzetsvrouwen wier geschiedenis nog onvoldoende is opgetekend. Door deze verhalen aan elkaar te koppelen kan het clichématige beeld dat vrouwen voornamelijk een ondersteunende rol hadden, worden getoetst.


In dit onderzoek belichten wij het vrouwelijk perspectief op verzet tijdens de Duitse bezetting van Nederland, op basis van archief- en literatuuronderzoek en interviews. Aan de hand van geschiedenissen van vrouwen uit verschillende sociaal-economische klasse en regio’s die deelnamen aan uiteenlopende vormen van verzet, wordt onderzocht op welke wijze vrouwen hun verzetswerk inhoudelijk hebben vormgegeven en hoe hun bijdragen vervolgens in de geschiedschrijving geboekstaafd zijn.


Ons boek verschijnt in 2025 bij Alfabet Uitgevers

Media

Ons onderzoek in media: 


'Het hele verzet hing af van vrouwen' HP de Tijd 21-04-2023


'Twee op de drie koeriersters deden méér in het verzet' Trouw 09-02-2024


'Van kinderredders tot-spionne. Het wordt tijd om de sleutelrol van verzetsvrouwen te erkennen' Trouw 04-5-2022


'Vrouwen in het verzet uitzonderlijk? Ze speelden een sleutelrol tegen het naziregime' Volkskrant 05-05-2021


Podcast

Ons onderzoek in podcasts: 


Luciana Huisvrouw in het Verzet - VPRO 2024 

Voor de familie was het duidelijk: Jan Bokma was de verzetsheld en echtgenote Luciana de huisvrouw. Of zoals hun kleindochter het verwoordt: “Jan was de intellectueel. Hij las de boeken en zij stofte ze af.” Een onverwachte e-mail van de Italiaanse journalist Daniela Tasca, gericht aan de Noémi Prent, achterkleindochter van Jan en Luciana, veroorzaakt een eerste barst in dat beeld.

Een documentaire van Noémi Prent en Daniela Tasca. 


Als Muren konden praten - Openluchtmuseum Arnhem 2023 

Na zware gevechten in Zutphen begint de Duitse bezetting. Van de een op de andere dag verandert er voor de familie Gies niet zo heel veel. De ouders gaan naar hun werk en de kinderen gaan naar school. Vader Frits blijft mensen helpen. Maar, dat doet hij niet alleen. Ook zijn vrouw Annie gaat verzetsactiviteiten ondernemen. Lange tijd zijn de verzetsactiviteiten van vrouwen onderbelicht geweest. In deze aflevering ontdekt Martine van der Veer meer over de rol van verzetsvrouwen tijdens de oorlog.dr

Voor Alfabet Uitgevers schrijven wij een boek over Nederlandse verzetsvrouwen ten tijde van de Tweede Wereldoorlog.

Boek Verzetsvrouwen in de Tweede Wereldoorlog

Meer weten over Van Gisteren
of wil je samenwerken?
 
Neem contact met ons op.
Mail naar info@vangisteren.nu
bottom of page