top of page
Dat is een voorbeeld van tekst die ook hier toegevoegd kan worden.

Het afgelopen decennium kende groeiende aandacht voor vrouwen in het verzet ten tijde van de Duitse bezetting. Er verschenen verschillende biografieën, documentaires en tentoonstellingen over verzetsvrouwen. Dit zijn vaak individuele verhalen of meer lokale geschiedenissen. Daardoor wordt de indruk gewekt dat het werk van verzetsvrouwen fragmentarisch en uitzonderlijk was. Er is evenwel nog veel archiefmateriaal beschikbaar van verzetsvrouwen wier geschiedenis nog onvoldoende is opgetekend. Door deze verhalen aan elkaar te koppelen kan het clichématige beeld dat vrouwen voornamelijk een ondersteunende rol hadden, worden getoetst.

In dit onderzoek belichten wij het vrouwelijk perspectief op verzet tijdens de Duitse bezetting van Nederland, op basis van archief- en literatuuronderzoek en interviews. Aan de hand van geschiedenissen van vrouwen uit verschillende sociaal-economische klasse en regio’s die deelnamen aan uiteenlopende vormen van verzet, wordt onderzocht op welke wijze vrouwen hun verzetswerk inhoudelijk hebben vormgegeven en hoe hun bijdragen vervolgens in de geschiedschrijving geboekstaafd zijn.


Ons boek voor uitgeverij Alfabet verschijnt in 2025.

Voor uitgeverij Alfabet schrijven wij een boek over Nederlandse verzetsvrouwen ten tijde van de Tweede Wereldoorlog.

Verzetsvrouwen

Meer weten over Van Gisteren
of wil je samenwerken?
 
Neem contact met ons op.
Mail naar info@vangisteren.nu
bottom of page